Bệnh thương hàn, phó thương hàn, bạch lỵ ( SANMONELLOSIS)

a) Nguyên nhân:

– Do 3 loại vi khuẩn Salmonella (Gallinarum, Typhimurium, Pullorum)gây nên. S.pullorm

gây bệnh bạch lỵ ở gà đông tảo con.

– Ba bệnh gần giống nhau, có liên quan tới nhau nhưng chúng không đồng nhất.

– Bệnh lây truyền qua trứng. Gà đông tảo con nở ra từ trứng bệnh sẽ mắc bệnh thương hàn, bạch lỵ, ỉa phân trắng, phân xanh,tỷ lệ chết cao.

– Gà đông tảo, chim cút, vịt, ngan và các loài chim đều bị mắc bệnh.

b) Triệu chứng, bệnh tích:

Triệu chứng: khi trứng bị nhiễm khuẩn tỷ lệ nở thấp, phôi bị sát.Gà đông tảo con ỉa chảy phân màu trắng, khó thở, gà đông tảo chết tới 20%.

– Ở gà đông tảo lớn hơn phân chuyển từ trắng sang vàng, một số con bị què chân kèm các triệu chứng thần kinh.

triệu chứng

Bệnh tích: có nhiều nối hoại tử màu trắng ở gan, lách, tim, phổi, thành ruột đầy phủ bựa vàng.

– Ở gà đông tảo mái, buồng trứng méo mó, trứng non màu nhạt trắng.

Chẩn đoán: dựa vào triệu chứng bệnh tích và làm phản ứng huyết thanh.

c) Điều trị và phòng bệnh:

Điều trị:

–  Dùng Ampi-Septol uống hoặc tiêm 1ml/5kg thể trọng.

–  Dùng Genta – costrim uống 1gram/5-10 kg thể trọng. Pha 1gram /1 lít nước hoặc

0,5kg thức ăn.

–  Cosmix-Fort, Neo-te-sol, ESB330%, Costrim I, Costrim II

–  Dùng K.C.N.D tiêm 1ml/2kg thể trọng.

–  Dùng Hantril 10% uống hoặc Hantril -5 tiêm, 1ml/5kg thể trọng.

–  Chloramphenicol 10% (Hanvet sản xuất), tiêm bắp thịt 1ml/4kg thể trọng

phòng bệnh:

– Dùng thuốc phòng bệnh từ ngày đầu gà đông tảo mới nở.

+ Genta -costrim 1 gram/ 2 lít nước uống.

+ Ampi – Septol gói 4 gram / 2kg thức ăn.

+ Chlortetravit -C gói 5 gram/ 3 kg thức ăn.

– Mua gà đông tảo giống ở những trại an toàn bệnh.

– Tiêm phòng cho đàn gà đông tảo giống bằng vaccin của xí nghiệp thuốc thú y TW

– Diệt chuột và vệ sinh tiêu độc trứng, lò ấp, chuồng trại

(Lưu ý: Mỗi một địa phương sẽ có nhiều hãng thuốc phân phối khác nhau, vì vậy nếu Quí vị tìm không được loại thuốc như trong bài thì Quí vị có thể nhờ Bác sĩ thú y tại địa phương đó tư vấn cho loại thuốc tương ứng)